LPCX1125 LQFP48 LINK2 LPC432x 电路原理图

2019-05-09

NXP

LPCX1125LPC432xLPC4322JET100TLV70233DBVRPRTR5V0U2XZX62D-B-5P8SN74AVC2T45DCTR74LVC1T45GW74LVC1G07GWFTSH-105-01-L-DV-KNX3L2267GU11574LVC1G3157GWHSMF-A341-A00J1LPC1125JBD48PPPC062LJBN-RCPPPC102LFBN-RCLPC1125

查看更多

型号

查看更多

查看更多

电路原理图

查看更多

查看更多

详见资料

查看更多

查看更多

英文

03/02/15

REV A1

LPCX1125 LQFP48

210 KB

- 预览已结束,资料共 5页,预览全部,请登录/注册 -
立即下载完整资料 资料将发送到工作邮箱,自动同步至所有设备,方便管理
  • +1 赞 0
  • 收藏
  • 评论 0

相关服务

相关推荐

型号 描述 价格(含增值税)

HSMF-A341-A00J1

AVAGO

折扣优惠

PLCC4,Top Mt,Triclr,Red/Grn/Blue

原厂认证

世强代理

限量折扣(50PCS)

现货50

最小包装量2,000

价格¥  4.9125

6 W (85-265 VAC) 9 W (100/115/230 VAC)

供货保障

原厂认证

世强代理

现货300

最小包装量50

价格¥  9.9124

Analog Barometric Air Pressure (BAP) Sensor、Barometric Air Pressure (BAP) Sensor、压力传感器

SM1111、SM1111-EEx-X-115-000系列

Analog Barometric Air Pressure (BAP) Sensor.

8-pin SO

选型推荐

供货保障

原厂认证

世强代理

现货103

最小包装量1

价格¥  39.5308

10 W (85-265 VAC) 15 W (100/115/230 VAC)

供货保障

原厂认证

世强代理

限量折扣(50PCS)

现货50

最小包装量50

价格¥  4.8641

6.5 W (85-265 VAC) 10 W (100/115/230 VAC)

供货保障

原厂认证

世强代理

限量折扣(50PCS)

现货50

最小包装量50

价格¥  2.7610

6.5 W (85-265 VAC) 10 W (100/115/230 VAC)

供货保障

原厂认证

世强代理

限量折扣(50PCS)

现货50

最小包装量50

价格¥  2.8922

15 W (85-265 VAC) 25 W (100/115/230 VAC)

供货保障

原厂认证

世强代理

限量折扣(50PCS)

现货50

最小包装量50

价格¥  5.6531

4 W (85 - 265 VAC) 5 W (100/115/230 VAC)

供货保障

原厂认证

世强代理

限量折扣(50PCS)

现货50

最小包装量50

价格¥  2.6289

4 W (85 - 265 VAC) 5 W (100/115/230 VAC)

供货保障

原厂认证

世强代理

限量折扣(50PCS)

现货50

最小包装量50

价格¥  2.7610

6 W (85-265 VAC) 9 W (100/115/230 VAC)

供货保障

原厂认证

世强代理

限量折扣(50PCS)

现货50

最小包装量50

价格¥  4.1188

15 W (85-265 VAC) 25 W (100/115/230 VAC)

供货保障

原厂认证

世强代理

限量折扣(50PCS)

现货50

最小包装量50

价格¥  5.6531

10 W (85-265 VAC) 15 W (100/115/230 VAC)

供货保障

原厂认证

世强代理

限量折扣(50PCS)

现货50

最小包装量50

价格¥  4.8641

2 W (85 - 265 VAC) 4 W (100/115/230 VAC)

供货保障

原厂认证

世强代理

限量折扣(50PCS)

现货50

最小包装量50

价格¥  2.6289

7 W (85-265 VAC) 12 W (100/115/230 VAC)

供货保障

原厂认证

世强代理

限量折扣(50PCS)

现货50

最小包装量50

价格¥  4.8641

90 W (85-265 VAC) 150 W (100/115/230 VAC)

供货保障

原厂认证

世强代理

限量折扣(50PCS)

现货50

最小包装量50

价格¥  9.4219

75 W (85-265 VAC) 125 W (100/115/230 VAC)

供货保障

原厂认证

世强代理

限量折扣(50PCS)

现货50

最小包装量50

价格¥  8.6774

15 W (85-265 VAC) 25 W (100/115/230 VAC)

供货保障

原厂认证

世强代理

限量折扣(50PCS)

现货50

最小包装量50

价格¥  5.6531

2 W (85 - 265 VAC) 4 W (100/115/230 VAC)

供货保障

原厂认证

世强代理

限量折扣(50PCS)

现货50

最小包装量50

价格¥  2.7610

60 W (85-265 VAC) 100 W (100/115/230 VAC)

供货保障

原厂认证

世强代理

限量折扣(50PCS)

现货50

最小包装量50

价格¥  7.8875

30 W (85-265 VAC) 50 W (100/115/230 VAC)

供货保障

原厂认证

世强代理

限量折扣(50PCS)

现货49

最小包装量50

价格¥  6.3977

45 W (85-265 VAC) 75 W (100/115/230 VAC)

供货保障

原厂认证

世强代理

现货41

最小包装量50

价格¥  17.2930

Analog Barometric Air Pressure (BAP) Sensor、Barometric Air Pressure (BAP) Sensor、压力传感器

SM1111、SM1111-EEx-X-115-000系列

Analog Barometric Air Pressure (BAP) Sensor

8-pin SO

原厂认证

世强代理

最小包装量1

Coaxial switch, SPDT unterminated latching with current interrupt

原厂认证

世强代理

最小包装量1

Coaxial switch, SPDT unterminated latching with current interrupt

原厂认证

世强代理

最小包装量1

Universal Counter/Timer, 350MHz,12 digits/s, 100ps, LAN, USB,GPIB

原厂认证

世强代理

最小包装量1

价格¥  51,073.4688

Universal Counter/Timer, 350MHz,12 digits/s, 20ps, LAN, USB,GPIB

原厂认证

世强代理

最小包装量1

价格¥  73,375.0720

Coaxial switch, SPDT unterminated latching with current interrupt

原厂认证

世强代理

最小包装量1

20 W (85-265 VAC) 30 W (100/115/230 VAC)

供货保障

原厂认证

世强代理

限量折扣(50PCS)

现货50

最小包装量50

价格¥  6.3977

20 W (85-265 VAC) 30 W (100/115/230 VAC)

供货保障

原厂认证

世强代理

现货50

最小包装量50

价格¥  15.3952

本文由世强元件电商提供于VIP的专属服务,版权归世强元件电商所有,非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:世强元件电商”及链接。

评论(0

   |   

提交评论

全部评论

暂无评论

搞研发 找元件
下载世强元件电商APP