FXP75.07.0045B

  • Atom FXP75 2.4GHz Flex Super Micro PCB Antenna, 45mm Ø0.81

    展开全部
厂牌 Taoglas
品类 天线
系列 FXP75FXP75.07
最小包装量 100
封装
安全/环境规范 ROHS
应用等级
等级认证标准
工作温度
湿气敏感性等级(MSL)
存储环境/要求
型号 描述 价格(含增值税)

天线

FXP75、FXP75.07系列

Atom FXP75 2.4GHz Flex Super Micro PCB Antenna, 45mm Ø0.81

原厂认证

世强代理

最小包装量100

  • 收藏

搞研发 找元件
下载世强元件电商APP