FXP72.07.0053A

  • Freedom FXP72 2.4GHz Flex PCB Antenna, 53mm Ø1.13

    展开全部
厂牌 Taoglas
品类 天线
系列 FXP72FXP72.07
最小包装量 100
封装
安全/环境规范 ROHS
应用等级
等级认证标准
工作温度
湿气敏感性等级(MSL)
存储环境/要求
型号 描述 价格(含增值税)

天线

FXP72、FXP72.07系列

Freedom FXP72 2.4GHz Flex PCB Antenna, 53mm Ø1.13

原厂认证

世强代理

最小包装量100

  • 收藏

搞研发 找元件
下载世强元件电商APP