FXP543.A.07.A.001

  • Venti FXP543 2.4/5.8GHz Circular Flexible Antenna, 100mm Ø1.37mm

    展开全部
厂牌 Taoglas
品类 天线
系列 FXP543FXP543.AFXP543.A.07FXP543.A.07.A
最小包装量 10
封装
安全/环境规范 ROHS
应用等级
等级认证标准
工作温度 -40°C to +85°C
湿气敏感性等级(MSL)
存储环境/要求
型号 描述 价格(含增值税)

天线

FXP543、FXP543.A、FXP543.A.07、FXP543.A.07.A系列

Venti FXP543 2.4/5.8GHz Circular Flexible Antenna, 100mm Ø1.37mm

原厂认证

世强代理

最小包装量10

  • 收藏

搞研发 找元件
下载世强元件电商APP