AS4C64M8D1-5TCNTR

  • 512Mbit 64M x 8 2.5V 200MHz 400Mbps/pin Commercial (0 ~ 70°C) 66pin TSOP II

    展开全部
厂牌 Alliance
品类
系列
最小包装量 1,000
封装
安全/环境规范
应用等级
等级认证标准
工作温度
湿气敏感性等级(MSL)
存储环境/要求

AS4C64M8D1-5TCNTR的资料查看更多>

型号 描述 价格(含增值税)

512Mbit 64M x 8 2.5V 200MHz 400Mbps/pin Commercial (0 ~ 70°C) 66pin TSOP II

原厂认证

世强代理

最小包装量1,000

价格¥  15.2710

  • 收藏

搞研发 找元件
下载世强元件电商APP