US6M1TR

  • 4V Drive Nch + 2.5V Drive Pch MOSFET

    展开全部
厂牌 ROHM
品类 4V Drive Nch + 2.5V Drive Pch MOSFET
系列 US6M1
最小包装量 3,000
封装 TUMT6
安全/环境规范 ROHS
应用等级
等级认证标准
工作温度
湿气敏感性等级(MSL)
存储环境/要求
型号 描述 价格(含增值税)

4V Drive Nch + 2.5V Drive Pch MOSFET

US6M1系列

4V Drive Nch + 2.5V Drive Pch MOSFET

TUMT6

选型推荐

供货保障

原厂认证

世强代理

可售量100

最小包装量3,000

价格¥  1.7004

1.5V Drive Nch+Pch MOSFET

US6M11系列

1.5V Drive Nch+Pch MOSFET

TUMT6

选型推荐

供货保障

原厂认证

世强代理

可售量100

最小包装量3,000

价格¥  1.7057

  • 收藏

搞研发 找元件
下载世强元件电商APP