AS4C32M16D1A-5TCN

  • 400Mbps/Pin 200 MHz 66 pin TSOP II Commercial

    展开全部
厂牌 Alliance
品类
系列
最小包装量 108
封装
安全/环境规范
应用等级
等级认证标准
工作温度
湿气敏感性等级(MSL)
存储环境/要求
  • 收藏
型号 描述 价格(含增值税)

400Mbps/Pin 200 MHz 66 pin TSOP II Commercial

供货保障

原厂认证

世强代理

限量折扣(30PCS)

现货30

最小包装量108

价格¥  6.9510

搞研发 找元件
下载世强元件电商APP